Thai
THB

นโยบายการใช้งาน

  • การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด
  • ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
  • ผู้ใช้บริการควรอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆก่อน เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวท่านเอง
  • เว็บไซต์psmouldingdecor.com อาจมีการปรับเงื่อนไขเหล่านี้ในการใช้สำหรับเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในปัจจุบันรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ต่างๆ
  • ท่านจะไม่ส่ง หรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีไวรัส อีเมล์ขยะ (spam) หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายหรือที่บุคคลอื่นไม่ต้องการ
  • บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษา หยุด ระงับ หรือไม่ให้ใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย เสียหาย หรืออันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น