Thai
THB

นโยบายการขาย

  • ทางpsmouldingdecor.comจะส่งมอบสินค้าสภาพ 100% ตามที่ระบุในหน้าเว็บ หากสินค้ามีปัญหาบวมหรือบิดเบี้ยว ทางเรายินดีรับ claim สินค้า
  • เมื่อทำการสั่งสินค้าให้ถือว่า "ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของสินค้า, ราคา, ที่อยู่การจัดส่งเรียบร้อยแล้ว"
  • เจ้าหน้าที่จะจัดส่งสินค้าออกจากคลัง หลังจากชำระเงิน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเลือกระบบขนส่งให้ตามเกณฑ์ความเหมาะสมของจำนวนสินค้าแล้วจะแจ้งไปยังE-Mailของลูกค้า
  • หากลูกค้ามีความประสงค์ ขอข้อมูล หรือมีคำแนะนำ กับทางบริษัทสามารถติดต่อได้ที่บริษัทพี.เอส. โมลดิ้ง อินดัสเทรียล จำกัด 88/14-15, 38-39 หมู่ที่ 2 อริยะ โครงการ 10 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 หรือโทร 034 963 164